objektit të prodhimit / sallë / depo / punishte në Vienna

tipi i patundshmërisë

vend
kod postar nga
kod postar në
qytet

Madhësia në m²
nga
kërkim
Rentals , objektit operative / Shtabi 1110 Vienna valë (Objekt Nr. 050/01312)

i përbërë nga përafërsisht 1,100 m² ndezur Universal Hall , hyrje kamioni , lartësi 7.5 m dhe rreth 320 m² të hapësirës zyre
guter gjendjen e përgjithshme . Parking është e mundur, sidomos vendndodhjen arritshme .
Nähe autostrada dhe hekurudha Kaiserebersdorf . Qira


Object : 050/01312
Energieausweis për kontratë

- objekte të tjera mund të gjenden në faqen e internetit : http://www.kanzlei-novo.at/Objekt/050-01312
Premisë , 1220 Wien , rrethoresh këmbë zonë (Objekt Nr. 050/01172)

i përbërë nga rreth 895 m² hapësirë ​​për Verkaufslager- / zyre, shpenzime të mëdha para , trupin e pajetë - do të përfundojë sipas kërkesave të konsumatorëve , Zhurmë hapash i madh , shumë i mirë vend pazar , markë, me qira

Object : 050/01172

Price në kërkesë

Energieausweis . ! në kontraktues