Rentals , objektit operative / Shtabi 1110 Vienna valë

Rentals , objektit operative / Shtabi 1110 Vienna valë (Object nr . 050-01312)

i përbërë nga përafërsisht 1,100 m² ndezur Universal Hall , hyrje kamioni , lartësi 7.5 m dhe rreth 320 m² të hapësirës zyre
guter gjendjen e përgjithshme . Parking është e mundur, sidomos vendndodhjen arritshme .
Nähe autostrada dhe hekurudha Kaiserebersdorf . Qira


Object : 050/01312
Energieausweis për kontratë

- objekte të tjera mund të gjenden në faqen e internetit : http://www.kanzlei-novo.at/Objekt/050-01312


Zoom